All spirits £5.00 50ml
All lager £4.00 pint
San Miguel
Peroni
Amstel
Guinness
Ice breaker 
Aspells
          MIXER LEMONADE, PEPSI OR TONIC         
Vodka 
       Whitley neil Raspberry 
             Baileys          
      Bacardi white
   Malibu 
  JD
     Kraken 
                Whitley Neil Parma violets 
                    Whitey Neil rhubarb n ginger
                  Whitley Neil pink grapefruit
          Gordons original
                                             Gordons pink 
           Beefeater orange
          Beefeater white 
        Tanquary 10
        Jamesons 
         Glenfiddich 
               Honey Hitchin lavender gin
                          Dead mans finger mango rum                             Sambuca white 
              Tequila white 
            Tequila gold 
              Bombay 
                Hendricks 
                   White wine 
                  Red wine 
                 Rose  

© 2019 Graveley Food and Beverage Ltd #georgeanddragon.biz